برنامه هفته ۳۰ – لیگ ۱۵

هفته ۳۰ لیگ برتر
جمعه ۲۴ اردیبهشت
پرسپولیس راه‌آهن ۱۸:۰۰
تراکتورسازی استقلال اهواز ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان ذوب آهن ۱۸:۰۰
فولاد گسترش فولاد ۱۸:۰۰
سایپا نفت تهران ۱۸:۰۰
سپاهان پدیده ۱۸:۰۰
سیاه جامگان ملوان ۱۸:۰۰
صبای قم استقلال ۱۸:۰۰

برنامه هفته ۲۹ – لیگ ۱۵

هفته ۲۹ لیگ برتر
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت
استقلال تراکتورسازی ۱۸:۰۰
پدیده استقلال خوزستان ۱۸:۰۰
نفت تهران فولاد ۱۸:۰۰
استقلال اهواز سایپا ۱۸:۰۰
ملوان صبای قم ۱۸:۰۰
راه‌آهن سپاهان ۱۸:۰۰
ذوب آهن سیاه جامگان ۱۸:۰۰
گسترش فولاد پرسپولیس ۱۸:۰۰

برنامه هفته ۲۸ – لیگ ۱۵

هفته ۲۸ لیگ برتر
پنجشنبه ۹ اردیبهشت
پرسپولیس ۲-۰ نفت تهران ۱۸:۰۰
پدیده ۱-۰ ذوب آهن ۱۸:۰۰
سپاهان ۱-۲ گسترش فولاد ۱۸:۰۰
فولاد استقلال اهواز لغو
استقلال خوزستان ۱-۳ راه‌آهن ۱۸:۰۰
صبای قم ۰-۱ سیاه جامگان ۱۸:۰۰
تراکتورسازی ۲-۴ ملوان ۱۸:۰۰
سایپا ۲-۱ استقلال ۱۸:۰۰

برنامه هفته ۲۷ – لیگ ۱۵

هفته ۲۷ لیگ برتر
جمعه ۳ اردیبهشت
گسترش فولاد ۰-۰ استقلال خوزستان ۱۷:۳۰
ملوان ۲-۳ سایپا ۱۷:۳۰
راه‌آهن ۱-۳ پدیده ۱۷:۳۰
استقلال اهواز ۲-۰ پرسپولیس ۱۸:۰۰
استقلال ۰-۳ فولاد ۲۰:۱۵
یکشنبه ۵ اردیبهشت
سیاه جامگان تراکتورسازی ۱۷:۳۰
ذوب آهن صبای قم ۱۸:۱۵
نفت تهران سپاهان ۱۹:۱۵

برنامه هفته ۲۶ – لیگ ۱۵

هفته ۲۶ لیگ برتر
پنجشنبه ۲۶ فروردین
سپاهان ۱-۱ استقلال اهواز ۱۷:۰۰
راه‌آهن ۱-۱ ذوب آهن ۱۷:۰۰
استقلال خوزستان ۰-۰ نفت تهران ۱۷:۳۰
پدیده ۱-۲ گسترش فولاد ۱۷:۳۰
تراکتورسازی ۱-۱ صبای قم ۱۸:۰۰
سایپا ۱-۱ سیاه جامگان ۱۹:۰۰
جمعه ۲۷ فروردین
پرسپولیس ۲-۴ استقلال ۱۷:۰۰
شنبه ۲۸ فروردین
فولاد ۰-۱ ملوان ۱۷:۳۰

برنامه هفته ۲۵ – لیگ ۱۵

هفته ۲۵ لیگ برتر
جمعه ۲۰ فروردین
کسترش فولاد ۲-۳ راه‌آهن ۱۷:۰۰
استقلال اهواز ۱-۰ استقلال خوزستان ۱۷:۰۰
سیاه جامگان ۱-۰ فولاد ۱۷:۰۰
صبای قم ۰-۴ سایپا ۱۸:۰۰
شنبه ۲۱ فروردین
ملوان پرسپولیس ۱۷:۳۰
نفت تهران پدیده ۱۷:۳۰
یکشنبه ۲۲ فروردین
ذوب آهن تراکتورسازی ۱۶:۳۰
استقلال سپاهان ۱۹:۰۰

برنامه هفته ۲۴ – لیگ ۱۵

هفته ۲۴ لیگ برتر
پنجشنبه ۱۲ فروردین
کسترش فولاد ۳-۴ ذوب آهن ۱۵:۳۰
سپاهان ۲-۲ ملوان ۱۶:۰۰
سایپا ۲-۲ تراکتورسازی ۱۶:۳۰
فولاد خوزستان صبای قم ۱۶:۰۰
پدیده استقلال اهواز ۱۶:۰۰
 یکشنبه ۱۴ فروردین
پرسپولیس سیاه جامگان ۱۷:۰۰
راه آهن نفت تهران ۱۷:۳۰
استقلال خوزستان استقلال تهران ۱۶:۳۰

برنامه بازی های هفته ۲۳ – لیگ ۱۵

هفته ۲۳ لیگ برتر
پنجشنبه ۲۰ اسفند
سیاه جامگان سپاهان ۱۵:۳۰
نفت تهران گسترش فولاد ۱۶:۰۰
تراکتورسازی فولاد ۱۶:۳۰
ذوب آهن سایپا ۱۷:۳۰
استقلال پدیده ۱۷:۳۰
جمعه ۲۱ اسفند
صبای قم پرسپولیس ۱۶:۰۰
استقلال اهواز راه‌آهن ۱۶:۳۰
ملوان استقلال خوزستان ۱۶:۳۰

برنامه بازی های هفته ۲۲ – لیگ ۱۵

هفته ۲۲ لیگ برتر
پنجشنبه ۱۳ اسفند
استقلال خوزستان سیاه جامگان ۱۶:۰۰
جمعه ۱۴ اسفند
راه‌آهن استقلال ۱۵:۳۰
پدیده ملوان ۱۶:۰۰
فولاد سایپا ۱۶:۰۰
گسترش فولاد استقلال اهواز ۱۶:۰۰
یکشنبه ۱۶ اسفند
نفت تهران ذوب آهن ۱۵:۳۰
سپاهان صبای قم ۱۷:۳۰
پرسپولیس تراکتورسازی ۱۷:۳۰

برنامه بازی های هفته ۲۱ – لیگ ۱۵

هفته ۲۱ لیگ برتر
پنجشنبه ۲۹ بهمن
تراکتورسازی ۱-۲ سپاهان ۱۵:۱۵
سایپا ۱-۱ پرسپولیس ۱۶:۰۰
ذوب آهن ۱-۱ فولاد ۱۶:۰۰
جمعه ۳۰ بهمن
سیاه جامگان پدیده ۱۵:۱۰
ملوان راه‌آهن ۱۵:۳۰
استقلال گسترش فولاد ۱۵:۳۰
استقلال اهواز نفت تهران ۱۵:۳۰
صبای قم استقلال خوزستان ۱۶:۰۰