تورام: پله انسان خودخواهی است

ستاره سابق فوتبال فرانسه، اسطوره فوتبال برزیل را به خودخواهی متهم کرد. 

ادامه خواندن تورام: پله انسان خودخواهی است