آمارخیره‌کننده‌اشمایکل‌در‌ارسال‌پاس‌درست

پسر اشمایکل بزرگ آماره خیره کننده‌ای از نظر تعداد پاس درست در لیگ جزیره به نام خود به ثبت رسانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.